چسبیده

درخواست حذف این مطلب

غم هجران به سویت تر از این قسمت کن / کاین همه درد به جان من تنها نرسد...

- سعدی


* این پست هر چند روز یک بار تغییر می کند و تاریخچه ی تغییرات آن هم در آرشیو، غیرقابل دسترسی است!

* آ ین تغییر: یک شنبه، ششم اسفند ۹۶