عق زدن

درخواست حذف این مطلب

به عنوان ی که ده ساله توی ه و تقریباً تا آ راه رو رفته می گم: ما رو به اضمحلال رفته، به معنای واقعی کلمه. داره روز به روز خودشو بی اعتبارتر و بی آبروتر و بی حیثیت تر می کنه. ِ گرسنه، با افق دید بسیار بسیار پایین و با گرایش شدید به آمار سوری برای ایجاد بیلان کاری. اعداد تهی و دروغین...

چیزی که توی این محیط و توی جامعه ای که چنین ی داره، تجربه می کنین، نادیده گرفته شدنه. نادیده گرفته شدن خیلی حس بدیه. این که استعدادت، تلاشت، محبتت و زحمتت رو ندیده بگیرن...

و بدتر از اون اینه که نتیجه ی کارهاتو فقط به صورت مادی بسنجن. فقط پول و عدد و رقم مهم باشه. فقط نگاه کنن چه قدر تونستی به قول خودشون زرنگ باشی - زرنگ بودن یا پست بودن؟! چه قدر تونستی از بقیه بِکَنی. چه قدر تونستی وجدان و اعتقادت رو حراج کنی. چه قدر تونستی اخلاق رو بفروشی و با چه قیمتی تونستی حیثیت خودت رو به باد بدی.

#درددل